Офіційний сайт Токмацької районної державної адміністраці Запорізької області

Розділи

Календар

« Серпень 2020 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Агропромисловий розвиток

«Врожай-2018»: додаткові надходження до місцевих бюджетів склали майже 22 мільйони гривень

Під керівництвом голови облдержадміністрації Костянтина Бриля в м .Приморськ пройшло виїзне спільне засідання колегії об-ласної державної адміністрації та Ради регіонального розвитку За-порізької області. Де були обговорені результати проведення заходу «Врожай-2017» та попередні підсумки проведення заходу «Врожай-2018» в області».
Так за даними місцевих робочих груп з організації проведення на місцях заходу «Врожай-2017» з 2,1 млн. гектар сільгоспугідь За-порізької області, що підлягали моніторингу, обстежено 2 млн. га, в тому числі: в державній власності – 388,2 тис. га, в колективній вла-сності – 136,7 тис. га, в приватній власності – 1,6 млн. га, в комуна-льній власності – 6,2 тис. га, що становить 97,4%.
Відповідно до спільних заходів місцевих робочих груп, ГУ Національної поліції в Запорізькій області та органів прокурату-ри виявлено порушення вимог земельного законодавства України на підставі чого до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 67 кримінальних правопорушень.
Стосовно заходу «Врожай-2018», за попередніми даними місце-вих робочих груп, з 2,1 млн. гектар сільгоспугідь Запорізької облас-ті, що підлягали моніторингу, обстежено 1,79 млн. га, в тому числі: в державній власності – 251,6 тис. га, в колективній власності – 112,6 тис. га, в приватній власності –1,4 млн. га, в комунальній влас-ності – 8,4 тис. га, що становить 85,7 %. Необстеженими залишають-ся 299 тис. га усіх форм власності.
За даними ГУ ДФС у Запорізькій області місцевими робочими групами виявлено 7 земельних ділянок загальною площею 633,3 га, які використовуються не за цільовим призначенням. Річна сума до-даткових надходжень орендної плати за земельні ділянки державної власності до місцевих бюджетів складає 204 тис. грн., єдиного пода-тку IV групи – 136,4 тис. грн.
Крім того, з початку проведення заходу «Врожай-2018» кіль-кість добровільно оформлених найманих працівників склала 1569 осіб, легалізовано доходів шляхом добровільного оформлення най-маних працівників 6,5 млн. грн.
Додаткові надходження: ПДФО – 1,2 млн. грн., ЄСВ – 1,4 млн. грн., військовий збір – понад 98 тис. грн.
Кількість найманих працівників, яким збільшено розмір заробі-тної плати протягом 2018 року складає 2492 особи, внаслідок чого легалізовано доходу 2,3 млн. грн. Додатково надійшло шляхом під-вищення розміру заробітної плати: ПДФО – 0,4 млн. грн., ЄСВ – 0,5 млн. грн., військовий збір – понад 35 тис. грн.
Як доповів директор Департаменту агропромислового розвит-ку облдержадміністрації Андрій Поляков, в рамках проведення за-ходу «Врожай-2018» районними державними адміністраціями про-водиться робота по укладання договорів оренди земельних часток та перегляду діючих договорів оренди. За станом на 20.07.2018 за-безпечено укладання 47 договорів оренди земельних ділянок сільсь-когосподарського призначення. Загальний обсяг площ сільськогос-подарських угідь згідно з укладеними та зареєстрованими договора-ми оренди земельних ділянок складає 1329,1 га. Річна сума додатко-вих надходжень орендної плати за земельні ділянки державної влас-ності до місцевих бюджетів складає 1119,4 тис. грн., єдиного подат-ку IV групи –131,7 тис. грн. Крім того, сільгоспвиробниками області додатково укладено та зареєстровано 951 договорів оренди земель-них часток з громадянами на загальну площу 4602,9 га, сума додат-кових надходжень єдиного податку IV групи складає 1408,1 тис. грн.
За даними ГУ ДФС у Запорізькій області в цілому за результа-тами поданої уточнюючої податкової звітності з початку проведення заходу «Врожай-2018» річна сума додаткових надходжень орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності до мі-сцевих бюджетів складає 1530,1 тис. грн., єдиного податку IV групи – 1720,4 тис. грн.
За матеріалами прокуратури та Національної поліції Запорізь-кої області в рамках кримінального провадження по самовільно за-нятим земельним ділянкам до органів ДФС надійшло 4 матеріали щодо виявлення безхазяйних посівів.Відповідно до спільних заходів місцевих робочих груп, ГУ Національної поліції в Запорізькій обла-сті та органів прокуратури виявлено порушення вимог земельного законодавства України на підставі чого в поточному році до Єдино-го реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 32 кримі-нальних правопорушення.
Окремо в рамках заходу «Врожай-2018» органами ДФС прове-дено 29 перевірок фінансово-господарської діяльності юридичних осіб – сільгоспвиробників з питань порушень податкового законо-давства. За результатами перевірок додатково донараховано подат-кових зобов’язань у загальній сумі 40,9 млн. грн.
Підсумовуючи всі звіти, Костянтин Бриль підкреслив, що ко-жен з районів має бути зацікавлений у реальних результатах «Вро-жаю», адже від цього залежить розвиток територій - ваші бюджети та соцекономрозвиток.
- Третій рік поспіль на території Запорізької області проводиться важливий захід у наведенні порядку в сфері землекористування зе-мель сільгосппризначення «Врожай-2018». Тож нині усім місце-вим робочим групам варто активізувати свою роботу зазначену за-ходом «Врожай-2018», привести у відповідність всі необхідні до-кументи та закінчити моніторинг. Всі виявлені порушення мають бути передані до контролюючих та правоохоронних органів. Вва-жаю, що ті, хто покриває зловживання орендних відносин є справ-жніми порушниками Закону України, - зазначив голова обл-держадміністрації Костянтин Бриль.

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДАП'ятниця, 14 Вересня 2018 10:19 | Переглядів: 317