Офіційний сайт Токмацької районної державної адміністраці Запорізької області

Розділи

Календар

« Лютий 2020 »
Пн   3 10 17 24
Вт   4 11 18 25
Ср   5 12 19 26
Чт   6 13 20 27
Пт   7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Нд 2 9 16 23  

Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОЛАН-АГРО»
Код ЄДРПОУ- 36496721
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання
Директор – Щербань Іван Володимирович
Адреса: Україна, 71770, Запорізька обл., Токмацький район, село Запоріжжя, вул. Центральна, будинок 15
Контактний номер телефону: (050)495-89-59

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Передбачається будівництво заправного пункту (далі ПЗП) ТОВ «ГЕОЛАН-АГРО» на території механізованої бригади ТОВ «ГЕОЛАН-АГРО» за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Запоріжжя, вул. Миру, 29-г.
Заправний пункт буде розташовано на землях Токмацького району за межами населеного пункту Новомиколаївської сільської ради, згідно договору оренди землі №540-р від 13.12.2011 року.
На проектованому ПЗП передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск дизельного пального для сільгосптехніки та автотранспорту підприємства.
Режим роботи ПЗП -250 днів/рік,
Час заправки — 6:30 -8:30 (2 година на добу);
Річна реалізація палива ПЗП- 230 м3/рік.
Резервуарний парк складається з трьох надземних резервуарів:
 резервуар ємн. 50 м3 — 1 од.,
 резервуар ємн. 10 м3 — 2 од.
Дизельне пальне доставляють на ПЗП автоцистернами.
Для заправки сільгоспмашин дизпаливом встановлюється паливороздавальна колонка “Шельф”. Паливороздавальна колонка на 1 вид палива, дворукавна, модель “Шельф-100” 2КЕД-50/90-0,25-1-2ВК. Продуктивність колонки 50/90 л/хв. Колонка розташована під навісом на заправному острівці. Управління колонкою здійснюється з приміщення операторської.

Технічна альтернатива 1
Встановлення на ПЗП підземних резервуарів для зберігання дизельного палива. Можливі недоліки:
- встановлення підземних ємностей для зберігання палива супроводжується значним об’ємом будівельних робіт (копання котлованів, прокладення підземних комунікацій і т.п.),
- збільшення кількості утворення відходів від будівництва;
- збільшенням терміну виконання будівельних робіт;
- значне збільшення собівартості проекту;
 складність моніторингу стану і обслуговування підземного устаткування.
Прийнято рішення про відмовлення від альтернативи.
Технічна альтернатива 2 не розглядається

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Не розглядається, будівництво ПЗП планується на території мехбригади ТОВ «ГЕОЛАН АГРО», згідно договору оренди землі №540-р від 13.12.2011 року.
Територіальна альтернатива 1. Не розглядається.
Територіальна альтернатива 2. Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою будівництва автозаправного комплексу є надання послуг по заправці дизельним паливом сільгосптехніки та автотранспортних засобів, які використовуються для власних потреб, поліпшення сервісних умов і зручності обслуговування власної сільгосптехніки.
ПЗП забезпечить економію робочого часу, забезпечить своєчасне заправлення автотранспортних засобів підприємства якісним паливом.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Дизельне паливо доставляють на ПЗП автоцистернами.
Злив палива в резервуари здійснюється через зливний пристрій, якій складається з: фільтру, швидкороз'ємної муфти, запірної арматури. Фільтр в зливовому пристрої запобігає потраплянню в резервуари з паливом механічних домішок. Злив палива в резервуари примусовий, насосом автоцистерни.
Загальна ємність резервуарного парку — 70 м3.
Резервуари горизонтальні, сталеві, одностінні. Установка резервуарів — надземна.
Заправка сільгоспмашин дизпаливом виконується паливороздавальною колонкою “Шельф”. Паливороздавальна колонка на 1 вид палива, дворукавна, модель “Шельф-100” 2КЕД-50/90-0,25-1-2ВК. Продуктивність колонки 50/90 л/хв. Колонка розташована під навісом на заправному острівці. Керування колонкою здійснюється з приміщення операторської.
Паливо до колонки надходить з резервуару трубопроводом.
На проектованому ПЗП передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск дизельного пального для сільгосптехніки та автотранспорту підприємства.
Режим роботи ПЗП -250 днів/рік,
Час заправки — 6:30 -8:30 (2 година на добу);
Річна реалізація палива ПЗП- 230 м3/рік.
Площа об'єкту проектування – 0,099 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Вплив на навколишнє середовище знаходиться в межах нормативів чинного законодавства України і окремих додаткових екологічних обмежень не потребує. Запланована діяльність проводиться в межах відведених земельних ділянок. Планована діяльність є безпечною для місцевого населення і відповідає чинному природоохоронному законодавству.

Обмеження планованої діяльності:
• по забрудненню атмосферного повітря – значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
• по ґрунту, поверхневим та підземним водах – відсутність на них прямого впливу;
• по загальним санітарним нормам - санітарні розриви при забудові міських територій;
• по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
• містобудівні умови та обмеження;
• розмір санітарно-захисної зони;
• протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

Щодо технічної альтернативи 1: Не розглядається у зв’язку із відмовою технічної альтернативи.

Щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:

Не розглядається, будівництво ПЗП планується на території мехбригади ТОВ «ГЕОЛАН АГРО», згідно договору оренди землі №540-р від 13.12.2011 року.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Будівництво ПЗП планується на території існуючого виробничого майданчика ТОВ «ГЕОАН АГРО». Інженерна підготовка території не передбачає знесення наявних будівель, споруд, влаштування додаткових внутрішніх проїздів, розворотів для автомобільного транспорту (планується використання існуючих).
Територія озеленена. Додаткове озеленення не потрібно.
Планування території ділянки передбачається виконати за принципом максимального збереження існуючого рельєфу і виконання мінімального обсягу земляних робіт, з урахуванням природних умов, архітектурно-планувальних рішень проектованих будівель і вимог нормативних документів з урахуванням організації стоку поверхневих вод, споруд та доріг.
Трасування інженерних мереж пов'язане з загальними рішеннями генерального плану. Інженерні мережі плануються з умов їх мінімальної протяжності і урахуванням ув'язки їх з існуючими мережами. Мережі, які проходять під дорогою, захищені кожухом.
Щодо технічної альтернативи 1:

Не розглядається у зв’язку із відмовою технічної альтернативи.
Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:

Будівництво ПЗП планується на території мехбригади ТОВ «ГЕОЛАН АГРО», згідно договору оренди землі №540-р від 13.12.2011 року.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо планованої діяльності
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при експлуатації ПЗП здійснюються від наступних технологічних операцій:
- прийом дизельного палива, що надходить автомобільними цистернами;
- втрати при зберіганні дизельного палива в резервуарах;
- відпуск дизельного палива сільгосптехніці підприємства через паливороздавальну колонку.
Джерелами потенційного впливу на навколишнє середовище є технологічне обладнання, а саме: дихальні клапани наземних резервуарів для зберігання дизельного палива, заправний майданчик тапаливороздавальна колонка Шельф-100.
Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкту:
 на геологічне середовище – відсутній;
 на повітряне середовище - в процесі діяльності об'єкту будуть відбуватися викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря: ксилол, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, залізо та його сполуки у перерахунку на залізо; манган та його сполуки у перерахунку на діоксид мангану, вуглеводні ароматичні, уайт-спірит, вуглеводні насичені С12-С19) у перерахунку на сумарний органічний вуглець; сірководень;
 на клімат та мікроклімат – відсутній;
- на водне середовище – не передбачено, за рахунок організації відведення дощових стічних вод з майданчика, обвалування резервуарного парку і майданчика паливороздавальної колонки з улаштуванням лотків і дощоприймачів. Дощові стічні води за допомогою системи самопливних трубопроводів будуть надходити в сепаратор нафтопродуктів ПБМО-700-3 (STANDARTPARK), з подальшим відведенням в дренажні блоки STANDARTPARK;
 на техногенне середовище – відсутній;
 на соціальне середовище – соціальна організація прилеглих територій та діяльність житлово-цивільних об'єктів в ході запланованої діяльності не порушається;
 на рослинний та тваринний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено;
 на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливо-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових та будівельних відходів і подальшої передачі спеціалізованій організації згідно договору.

Щодо технічної альтернативи 1:
Не розглядається у зв’язку із відмовою технічної альтернативи

Щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається у зв’язку із відмовою технічної альтернативи

Щодо територіальної альтернативи 1:

Будівництво ПЗП планується на території мехбригади ТОВ «ГЕОЛАН АГРО», згідно договору оренди землі №540-р від 13.12.2011 року.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля " ч. 3 пункт 4.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля” №2059- УІІІ від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
• підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
• проведення громадського обговорення планованої діяльності;
• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
• надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та охорони природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, за адресою: 69035, вул. Незалежної України, 72а, e-mail: zdn@zdn.gov.ua, тел.: (061) 224-70-28, контактна особа – Бєляєва Оксана Вікторівна, заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля та моніторингу.

 

П'ятниця, 17 Січня 2020 15:12 | Переглядів: 51